2018-04-12

Sverige trafiksäkrast i EU

Inom EU var det Sverige som rapporterade de bästa siffrorna för 2017.

Sverige är bra på trafiksäkerhet. Nu visar det sig att vi är bäst i EU, som påstår sig vara bäst i världen. Snittet i Sverige är 25 döda per miljon invånare, snittet i EU är 49 döda per miljon invånare och snittet i världen är 174 döda per miljon invånare.
    I Europa dog 25.300 personer i trafiken förra året, det är 300 färre än 2016 och 6.200 färre än 2010. EU-kommissionen är tydlig, trots att det är betydligt bättre siffror än i resten av världen behöver vi fortfarande göra mycket. 135.000 trafikanter skadades under året allvarligt, något som inte bara orsakade lidande utan också kostade 120 miljoner euro.
    Läs mer och se hur övriga EU-länder ligger till på European Commission: Trafiksäkerhet: Siffrorna för 2017 visar på en förbättring, men krafttag behövs för ytterligare framsteg.