2018-04-06

Typsnitt som kombinerar punktskrift med bokstäver

Braille Neue Standard.

Den japanske designern Kosuke Takahashi har skapat ett typsnitt som han kallar för Braille Neue. Det är en mix mellan våra vanliga bokstäver och punktskrift (braille).
    Tanken är att det ska användas på platser där både seende och icke seende ska kunna hitta fram och där det alltså finns en möjlighet att känna sig fram. Två versioner finns, Braille Neue Standard som är gjort för engelska och Braille Neue Outline som finns för engelska och japanska. Man hoppas att de ska användas under nästa OS.
    Kosuke Takahashi: Braille Neue | Characters with braille.
    Kosuke Takahashi.

Typsnittets uppbyggnad.