2018-04-03

Undvik holk i söderläge – för ungarnas skull

Forskarnas råd är att inte placera holken i söder. Tillväxten hämmas när ungarna tvingas lägga mycket energi på att reglera kroppstemperaturen.
(Foto: Fredrik Andreasson.)

Blott tio dagar gamla småfåglar lyckas hålla normal kroppstemperatur trots att det kan bli över 50 °C i en fågelholk. Nu kan forskare i Lund visa att fågelungarna får betala ett högt pris för temperaturregleringen i form av sämre tillväxt. Rådet är att undvika varma söderlägen och välja skugga när holken ska sättas upp.
    I en studie har forskare i vid Lunds universitet undersökt hur blåmesungar påverkas av förhöjd temperatur i boet. Resultaten visar att tillväxten blir lidande när de tvingas lägga en stor del av sin energi på att hålla normal kroppstemperatur i en varm fågelholk.
    – Vi har studerat blåmesungar men våra resultat gäller med all sannolikhet även andra hålhäckande småfåglar i liknande miljöer och klimat, säger Fredrik Andreasson, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.