2018-04-15

Världen inuti en spansk jordglob

En fascinerande spansk jordglob.

Forskare vid University of Cambridge har lyft locket på en ovanlig spansk värld. Hittills har världen i universitetets Whipple Museum of Science of Science varit ett mysterium: var, när och varför gjordes den? Vem skulle ha använt den? Mest grundläggande, vad är det – någon form av vetenskapligt instrument eller barns leksak?
    Jordgloben, från cirka 1907, är till skillnad från alla andra kända jordglober fylld nuti av vackra illustrationer, encyklopædiska inlägg och ett planetarium med planeterna som snurrar runt solen vid vridning. Forskning av Seb Falk vid “Institutionen för historia och vetenskapsfilosofi” har fört oss närmare att förstå det förbryllande objektet. Hans arbete framhäver hur det symboliserar en våg av förändring som svepte över Spanien från 1800-talet till den moderna världen – från att öka handeln med vetenskaplig instrumentering till ett steg från utbildningssystemet mot interaktivt lärande.
    Whipple Museum har en internationellt viktig samling vetenskapliga instrument och modeller, från medeltiden till nutiden.
    Whipple Museum of the History of Science.