2018-04-19

Vårt allt varmare klimat påverkar arbetslivet

Karin Lundgren-Kownacki förbereder försöksperson inför cykling i klimatkammaren. (Foto Erik Andersson.)

Människor som arbetar i varma klimat är en utsatt grupp när klimatförändringarna bidrar till allt högre temperaturer. Att arbeta i hetta kan leda till värmestress med negativa hälsoeffekter som följd. Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden, visar en ny avhandling i “Arbetsmiljöteknik” vid LTH.
    – Fysiskt arbete skapar mycket värme som kroppen måste göra sig av med. Att svettas är det mest effektiva sättet att hålla temperaturen nere, men arbetar man hårt i ett hett klimat är det inte alltid kroppen klarar av det själv. Då kan man drabbas av värmestress med förhöjd kroppstemperatur, förhöjd stressnivå och försämrad blodcirkulation som följd, säger Karin Lundgren-Kownacki, som nyligen disputerat med en avhandling om arbete i varma klimat.
    Lunds universitet: Vårt allt varmare klimat påverkar arbetslivet.