2018-04-11

Vissa trivs bättre än andra i aktivitetsbaserat kontor

Arbetets art avgör hur man trivs.

Chefer och personer som ofta behöver diskutera med kollegor trivs bra i ett aktivitetsbaserat kontor med en öppen miljö utan fasta platser. Anställda med arbetsuppgifter som kräver hög grad av koncentration blir däremot störda och upplever försämrad produktivitet. Det visar en studie som en forskargrupp i Umeå har gjort bland kommuntjänstemän i Örnsköldsvik.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Vissa trivs bättre än andra i aktivitetsbaserat kontor.