2018-05-14

51 konstiga saker att göra i London

Naken yoga i London.

Man bör inte ens överväga att “cracking open” den nya Netflix-boxen innan man har försökt minst hälften av dessa 51 konstiga saker man kan göra i London
    Cracking open, när man vill utmana gränserna för den uttrycksyta man verkar inom, då kan man prova att störa balansen mellan perception och handling – lyssna med ögonen och se genom händernas rörelser över bilder i tillblivelse …
    Londonist: 51 Weird Things To Do In London.