2018-05-30

Biologins superhjälte fruktar lejonbajs

Bananfluga (Drosophila melanogaster). (Foto: Marcus Stensmyr.)

Bananflugan är en av de mest använda modellorganismerna inom biologin. I decennier har flugan använts för att ta fram ny genetisk och biomedicinsk kunskap. I sin doktorsavhandling visar Suzan Mansourian hur bananflugan med hjälp av lukt- och fuktsinnet hittar mat, undviker uttorkning samt letar upp bästa platsen att lägga ägg – övermogna marulafrukter. Avföring från växtätare går också bra, däremot blir det blankt nej till rovdjurens exkrementer.
    Sommaren är högsäsong för de små bananflugorna (Drosophila melanogaster). Frukter som sett sina bästa dagar är favorittillhållet. Ligger frukterna i utrymmen där luftfuktigheten är relativt hög gillas det ännu mer av bananflugorna.
    Lunds universitet: Biologins superhjälte fruktar lejonbajs.