2018-05-14

Generna som gör hönsen till flockdjur eller ensamvargar

Korsning mellan tamhöns och vilda djungelhöns.

Flockdjur eller ensamvarg? Forskare i Linköping har identifierat fem gener bakom sällskaplighet hos kycklingar. Flera av generna har tidigare kopplats till funktioner i nervsystemet eller beteende. Den nya studien är den första som kopplar generna till socialt beteende.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Generna som gör hönsen till flockdjur eller ensamvargar.