2018-05-19

Historiska bilder av NASA:s enorma vindtunnlar

En tekniker förbereder sig för att låsa upp dörren tilli styrskovlarna på den fem meter långa tunneln vid NASA Langley Research Center i Hampton, Virginia.
(Foto: Bill Taub / NASA.)

Under hela 1900-talet hade NASA (och dess föregångare, NACA) stor användning av vindtunnlar för att testa och förbättra designen för flygplan, rymdfarkoster och många andra fordon och strukturer.
    Dussintals specialiserade tunnlar konstruerades under åren vid Langley Research Center i Virginia och Ames Research Center i Kalifornien för att testa effekterna av hög vindhastighet, turbulens, isbildning, jonisering och mycket mer.
    Några av dessa anläggningar var gigantiska – den största, som fortfarande är i drift, är 25 meter med 36 meters tunnel vid NASAs Ames Research Center. På 1990-talet ledde ett överskott av statliga vindtunnlar och framsteg i datasimuleringar till en konsolidering, och ett antal äldre anläggningar slopades.
    Här, en samling bilder av NASA;s fantastiska vindtunnlar från det senaste århundradet.
    Historic Photos of NASA's Cavernous Wind Tunnels (39 foton).