2018-05-21

Hög acceptans för trafikbuller bland boende i centrala Göteborg

Trafikbuller ger sömnproblem och stress.

Bullersmart design, tysta rum i bostaden – men också ökad acceptans för höga ljudnivåer i boendemiljön. Detta tros vara förklaringar till att ett relativt nybyggt område i centrala Göteborg, beläget nära en hårt trafikerad motorled, inte alls upplevs så bullrigt som förväntat.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Hög acceptans för trafikbuller bland boende i centrala Göteborg.