2018-05-28

Koronaregn på solen

Coronal Rain on the Sun. (Video: Solar Dynamics Observatory, SVS, GSFC, NASA; Music: Thunderbolt by Lars Leonhard)

Regnar det på solen? Ja, även om det som faller inte är vatten utan extrem plasma.
    Eruptiva händelser på solen kan vara väldigt olika. Några är bara vanliga soleruptioner, en del med en extra utstötning av material som kallas en koronal massutstötning (CME) och några med komplexa rörliga strukturer i samband med förändringar i magnetfältlinjer som slår upp i solens atmosfär, koronan.
    Läs mer på Astronomy Picture of the Day.