2018-05-16

"Långtidssjukskrivnas väg tillbaka till arbetet – ny metod testad" och "Bättre tillvaro för flickor med Retts syndrom"

Rett syndrom är en neurodevelopmental sjukdom som nästan uteslutande påverkar tjejer och har en djupgående effekt på deras förmåga att kommunicera.

I sitt avhandlingsarbete som läggs fram i juni redovisar Michelle Stahlhut ett vårdprogram för att öka livskvaliteten för personer med Retts syndrom. Och nyligen disputerade Suzanne Johanson har testat metoden “Individual Enabling and Support”, (IES), vid fyra öppenpsykiatriska mottagningar. Resultaten tyder på att IES är effektivare än den traditionella rehabiliteringsprocessen. Båda forskarna är verksamma vid Institutionen för hälsovetenskaper.
    Lunds universitet: "Långtidssjukskrivnas väg tillbaka till arbetet – ny metod testad" och "Bättre tillvaro för flickor med Retts syndrom”.