2018-05-23

Lavautbrottet på Hawaii sett från helikopter

Stora mängder lava väller ut i landskapet.

Ur mer än tjugo sprickor flödar det ut lava i omgivningen på Big Island i Hawaii. Över fyrtio hem har förstörts sedan utbrottet började för femton dagar sedan.
    Under söndagen varnades allmänheten för den giftiga ånga som bildas i den kemiska reaktion som uppstår när lavan når Stilla havet, och när lavan reagerar med vattnet ska saltsyran vara lika frätande som batterisyra.