2018-05-23

Miljonstöd till bevarande av kulturhistoriska fartyg

Segelfartyget Westkust.

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla yrkesfartyg. I år går pengarna till nio fartyg. De beviljade projekten rör bland annat reparation av träskrovet på ett fraktsegelfartyg, arbeten med ångmaskinen i ett passagerarfartyg och en ny mast till ett gammalt fraktfarty
    Läs mer på Nättidningen Svensk Historia: Miljonstöd till bevarande av kulturhistoriska fartyg.