2018-05-14

Nasa-forskare: Pluto är en planet!

Yes, Pluto is a planet. (Foto: NASA.)

Det har gått tolv år sedan världens astronomer petade Pluto från vårt solsystems planetskara. Men debatten lever fortfarande och nu hävdar Nasa-astronomer att Pluto återigen borde kallas för planet.
    Det är i en krönika i Washington Post som astronomerna David Grinspoon och Alan Stern skriver att Pluto bör klassas som en planet. De hävdar att den rådande definitionen av vad som är en planet är bristfällig eftersom den utesluter himlakroppar som är väldigt lika vad vi idag kallar för planeter.
    De hävdar att vissa månar i vårt solsystem är större än vissa planeter, som Saturnus måne Titan som är större än Merkurius. De anser att Titan liksom Merkurius bör ses som planeter eftersom de har flera likande egenskaper.
    Washington Post: Yes, Pluto is a planet.
    Dagens Nyheter: Nasa-astronomer: Pluto och ytterligare 101 himlakroppar bör klassas som planeter.