2018-05-15

Nordens största arkiv ska byggas i Arninge

Så kommer nybygget i Arvinge att se ut.

Riksarkivet i Arninge kommer att genomgå en omfattande förvandling under de kommande åren. I april startade arbetet med att bygga ett nytt arkiv som ska bli Nordens största och även rymma Krigsarkivet, som flyttas från Östermalm i Stockholm till Arninge i Täby.
    Rötter: Nordens största arkiv ska byggas i Arninge .
    Mitt i Stockholm: Här gömmer sig hela Sveriges hemligheter.