2018-05-22

”Om krisen eller kriget kommer”

Den nya broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ska i veckan börja att skickas ut till 4,8 miljoner hushåll. Den innehåller råd för hur man ska se till att ha vatten, mat och värme i fall en kris uppstår. Dessutom ges tips på hur man kan kommunicera med sin omvärld.
    Senast den gavs ut var 1961. Nu är det dags igen för svenska staten att informera medborgarna om hur de kan förbereda sig för svåra lägen.
– Vi kan råka ut för samhällskriser och då behöver vi vara förberedda för att kunna klara oss själva i några dagar innan samhällets resurser kommer till oss för att hjälpa oss, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).