2018-05-21

"Omöjligt att ha frihandel och samtidigt rädda jorden"

Står vi inför civilisationens återvändsgränd?

När Donald Trump nyligen tillkännagav importtullar för stål och aluminium fördömdes han av frihandelsförespråkare över hela världen. Hans belackare menade att den amerikanske presidenten inte förstår att handelsprotektionism skulle innebära en katastrof för världsekonomin. Det må så vara. Men det handlar om samme Trump som också fick massiv kritik när han valde att dra sig ur Parisavtalet.
    Trump ifrågasätts både när han vägrar att minska utsläppen och när han inför en handelspolitik som begränsar orsakerna till sådana utsläpp. Båda grupperna av ifrågasättare kan ha rätt på sitt sätt, men motsägelserna mellan de två synsätten avslöjar stora problem i den genomsnittliga moderna världsbilden. Är det rimligt att förespråka såväl ökad handel som större omsorg om miljön?
    Lunds universitet: "Omöjligt att ha frihandel och samtidigt rädda jorden”.