2018-05-28

Så upprätthålls den svenska överproduktionen av kött

Köttets värde devalveras.

Det produceras mer kött i Sverige idag än vad som efterfrågas. Varför fortsätter så många köttproducenter att producera, även när tillgången på deras varor överstiger efterfrågan?
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Så upprätthålls den svenska överproduktionen av kött.