2018-05-13

Statistik inte enda sättet mäta kvalitet i skolan

Det är bara en del av hur man kan begripliggöra vad utbildning förväntas vara.

Tilltron till siffror och statistik har kommit att dominera utbildningspolitiken. Genom att använda siffror som enda metod för utvärdering av skolans kvalitet finns risk att skolans demokratiska uppdrag glöms bort, hävdar forskare bakom en ny antologi.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Statistik inte enda sättet mäta kvalitet i skolan.