2018-05-26

Textil med inbyggd optik och elektronik

Kan användas för att garantera produktäkthet.

Det är möjligt att belägga textilier med pigment som ändrar färg beroende på vinkel. Det går också att skapa elektriskt ledande beläggningar som är flexibla och använda olika tekniker som håller för tvätt och slitage. Detta är de viktigaste resultaten i Veronica Malms avhandling inom textil materialteknik.
    läs hela artikeln på Forskning.se: Textil med inbyggd optik och elektronik.