2018-06-02

Bullrigt boende befaras ge ökade hälsorisker

Samband mellan buller och övervikt.

WHO kommer snart att skärpa riktlinjerna för buller. Att Sverige har gått motsatt väg och lättat på reglerna för buller vid bostäder har fått forskarna att varna för långsiktiga hälsoeffekter.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Bullrigt boende befaras ge ökade hälsorisker.