2018-06-14

”Den digitala utvecklingen har förändrat arbetslivet i grunden”

Vår arbetsmiljö blir alltmer digital, och de nya it-systemen stödjer inte alltid arbetet.

Digitaliseringen i arbetslivet medför nya möjligheter. Men samtidigt som it-systemen bidrar till förnyelse och verksamhetsnytta, har de ofta stora brister som skapar stress. I en ny bok skriver forskare vid Uppsala universitet och KTH om hur vi kan skapa en bättre digital arbetsmiljö.
    – Dåliga it-system blir en arbetsmiljöfråga, men det blir ett ännu större arbetsmiljöproblem om man har system som inte stödjer en i arbetet, säger Bengt Sandblad, professor emeritus vid institutionen för informationsteknologi.
    Uppsala universitet: ”Den digitala utvecklingen har förändrat arbetslivet i grunden”.