2018-06-10

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår”

Viktigt kunna kartlägga trålningens påverkan.

Forskare har utvecklat metoder som kan beräkna trålfiskets påverkan på bottenmiljön – fiskets fotavtryck – och som kan bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart fiske efter bottenlevande arter som räka, havskräfta, plattfisk och torsk.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår”.