2018-06-11

Landskapsarkitektur på japanska minibussbilar

Ett helt landskap på lastbilsflaket.

Japan Federation of Landscape Contractors organiserar en årlig träff för landskapsarkitekter, där landskapsentreprenörer från Japan kommer med sina minilastbilar och sedan spenderar flera timmar för att omforma flaket till en liten trädgård. Tävlingen heter "Kei Truck Garden Contest”.
    Landscaping In The Back Of Japanese Mini Pickup Trucks.
    The Japanese Mini Truck Garden Contest is a Whole New Genre in Landscaping.