2018-06-08

Litet behov av femdagarsutdelning av brev

Snart något “unikt”, en brevbärare …

Användarnas behov av olika posttjänster förändras i snabb takt. Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.
    PTS: Litet behov av femdagarsutdelning av brev.
    Ta del av hela rapporten i pdf-format: Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad.