2018-06-08

Sjöborrar saknar ögon – ser med fötterna

Sjöborre (Diadema africanum). Färgskimret uppstår i mörker.
(Foto: José Carlos Hernández.)

Sjöborrar ser utan att ha några ögon. Synen sitter i sjöborrens tentakelliknande tubfötter. Studien som gjorts av forskare vid Lunds universitet ingår i John Kirwans doktorsavhandlingi.
    John Kirwan, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund, har tillsammans med kollegor undersökt synskärpan hos djur som bara urskiljer grova bilder, inte detaljer. Tills nu har dessa djurs synförmåga varit ett relativt outforskat fält. I sin avhandling visar Kirwan att klomaskens kameraöga, plattmaskens gropöga och tusenfotingens fasettöga, trots dålig upplösning och avsaknad av detaljer, ger tillräckligt med information för att styra djurens beteende.
    Lunds universitet: Sjöborrar saknar ögon – ser med fötterna.