2018-07-13

Arvets betydelse för hjärtsvikt

Magnus Lindgren, distriktsläkare och forskare vid Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet och Region Skåne.
(Foto: Katrin Ståhl.)

Det är känt att hjärtsvikt ansamlas i vissa familjer men det är oklart om detta beror på en överföring av gener eller livsstil. Genom att studera adopterade personer och både deras biologiska föräldrar och adoptivföräldrar, kan aktuell forskning visa att det genetiska arvet är den dominerande faktorn när det gäller familjär förekomst av hjärtsvikt.
    Det är forskare verksamma vid Lunds universitet och Region Skåne som nu presenterar nya forskningsresultat baserat på registerstudier. Studien är ett samarbete mellan forskare vid Centrum för primärvårdsforskning samt läkare aktiva inom specialiteterna internmedicin och kardiologi.
    – Resultaten av vår studie innebär inte att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna i hjärtsvikt, men den tyder på att den risk som förs över i familjerna främst sker via generna samt att genetiska faktorer förklarar 26 procent av den totala hjärtsviktsförekomsten i Sverige, säger Magnus Lindgren, distriktsläkare och doktorand vid Lunds universitet, och som lett studien.
    Lunds universitet: Arvets betydelse för hjärtsvikt.