2018-07-13

På vift med medeltidens guidebok

Ekonomi och infrastruktur styr resandet.

Ända sedan medeltiden har vi rest med hjälp av guideboken. Och den är sig ganska lik genom seklen. Oftast i pocketformat och med samma typ av innehåll. Fortfarande populär – trots konkurrensen från nätet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: På vift med medeltidens guidebok.