2018-07-10

Psykologiska tester ger inte bättre vård för missbrukande kvinnor

Kostsamma tester.

Psykologiska tester och kostsamma utredningar leder inte till bättre vård för kvinnor som tvångsvårdas för svåra missbruk, trots att det är avsikten.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Psykologiska tester ger inte bättre vård för missbrukande kvinnor.