2018-08-13

Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk

Nytt arbetssätt.

Så kallad genrepedagogik gör eleverna medvetna om språkliga mönster i texter. Det gör det lättare för dem att tillägna sig nya kunskaper i alla ämnen. I skånska Bjuv tar lärarna hjälp av forskare vid Malmö universitet för att lyfta skolresultaten med nya arbetssätt.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Genrepedagogik hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk.