2018-08-03

Helsingfors underjordiska värld

Nästan lika mycket under som över jord i Helsingfors.

500 olika anläggningar som binds samman av ett tunnelsystem som sträcker sig 300 kilometer under Helsingfors marknivå. I dag används många av lokalerna som idrottshallar, parkeringar, shoppingcenter, datacenter och annat. Men de går att göra om till skyddsrum på 72 timmar om det skulle bli nödvändigt. Skyddsrummen har kapacitet att härbärgera cirka 750.000 personer, vilket är mer än vad som behövs för de drygt 600.000 personer som bor i Helsingfors.
    Det är ABC Australia som har besökt Finlands huvudstad Helsingfors och kollat in den underjordiska stad som finns under staden.
    ABC Australia: Helsinki's sprawling underground tunnel network offers shelter from Russia's potential threat.