2018-08-03

Is i lager vid Mars sydpol

Lager av is vid Mars sydpol. (Bild: ESA / DLR / FU Berlin; Bill Dunford.)

Vad finns under Mars lagrade sydpol? En mätning med radar från ESA:s Mars Express-satellit har upptäckt ett ljust reflektionslager som överensstämmer med en underjordisk sjö av saltvatten. Reflektionen kommer från ca 1,5 km ner men täcker ett område på 200 km tvärs över.
    Vätskevatten avdunstar snabbt från Mars, men en salthaltig sjö, som den indikeras av radarreflektionen, kan vara mycket längre och vara en kandidat som värd för liv som mikrober. Bilden visar en infraröd, grön och blå bild av Mars södra pol, tagen av Mars Express år 2012, en komplex blandning av skikt av smuts, frusen koldioxid och fruset vatten.
    Astronomy Picture of the Day: Layers of the South Pole of Mars.
    ESA: Mars Express.