2018-08-06

Londons hemliga kärnreaktor

Old Royal Naval College i Greenwich, platsen för världens enda reaktor som någonsin installerats i en byggnad från 1600-talet. (Foto: Mark Ramsay.)

Under mer än 30 år, mellan 1962 och 1996, fanns en kärnreaktor i hjärtat av London, nära en upptagen genomfart och till människors bostäder och offentliga byggnader. Dess existens så nära metropolen hölls hemligt för allmänheten, för att berätta sanningen skulle ha varit extremt kontroversiellt.
    Reaktorn var belägen i källaren till King William Building vid gamla Royal Naval College i Greenwich. Royal Naval College grundades 1873 och var inrymt i ett 1600-tals byggnadskomplex designat av den berömde engelske arkitekten Sir Christopher Wren. I byggnaderna fanns ursprungligen Greenwich Hospital – ett pensionat för funktionshindrade seglare från Royal Navy. Efter att sjukhuset stängdes 1869 blev byggnaderna Royal Naval College där marinens officerare utbildades.
    London’s Secret Nuclear Reactor.