2018-08-01

Plågsam verklighet av familjeåterförening

Fortfarande många barn skilda från sina föräldrar.

Förra veckan passerades en tidsfrist som domstolen beslutat om, för den federala USA-regeringen att återförena mer än 2.500 barn, som separerades från sina familjer när de försökte korsa USA:s gräns. Regeringstjänstemän säger att de nu har återförenats mer än 1.800 familjer, men vissa väntar fortfarande.
    Enligt en rättegång, som rapporterats av Reuters, har mer än 450 invandrarföräldrar deporterats utan sina barn och framtiden är ännu osäkrare. För de familjer som har återförenats kan mötena vara bittersjuka och lyckliga slut på veckor eller månader av tvångsavskiljning.
    Här är bilder av de senaste återföreningarna, föräldrar som fortfarande väntar och några av interneringscentren och centra som rymde dessa barn i hela USA sedan juni.
    Photos: The Agonizing Realities of Family Reunification (40 foton).