2018-10-12

Det lönar sig att vara osjälvisk

Egoister har lägre lön.

Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet tenderar osjälviska personer att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer.
    Forskning.se: Det lönar sig att vara osjälvisk.