2018-10-11

Läkemedel med rätt att döda

Forskare har hittat höga koncentrationer diklofenak i våra vattendrag. Men vet väldigt lite om följderna för fåglar som får i sig diklofenak genom födan, till exempel storskarven..

På 1990-talet dödade läkemedlet diklofenak miljontals gamar i Indien. Trots detta är läkemedlet godkänt i EU, och finns i några av våra vanligaste smärtstillande läkemedel, till exempel Voltaren. Tidigare i år hittade forskare stora mängder diklofenak i skånska vattendrag.
    Forskning.se: Läkemedel med rätt att döda.