2018-10-12

Storskaliga markförvärv påverkar bönders möjligheter till egen matproduktion i Afrika

Minska livsmedelsimporten på sikt.

För att undvika vattenkonflikter och stimulera livsmedelsproduktionen i subsahariska Afrika måste maten hamna i fokus och storskaliga markförvärv regleras. Det är slutsatsen i en ny avhandling från Lunds universitet.
    Emma Johanssons avhandling undersöker hur markanvändning påverkas av storskaliga markförvärv, även känt som ”land grabbing” i framförallt Tanzania. Markförvärven görs ofta av internationella företag som köper eller hyr stora markarealer, ofta under flera årtionden. Majoriteten av det som odlas används för skogsbruk, men även för biobränsleproduktion; de vanligaste grödorna är palmolja och sockerrör. Samtidigt importeras en stor andel livsmedel till subsahariska Afrika.
    – Maten måste vara i fokus. Och teknologiska lösningar som är baserade på lokala behov och förutsättningar. Företagen borde odla grödor som går att äta, och använda sig av metoder som förbrukar mindre vatten. Byborna måste också få chans att vara delaktiga, annars missgynnas de som är i störst behov av utveckling, säger Emma Johansson, naturgeograf och associerad forskare vid Lund University Centre for Sustainability Studies.
    Lunds universitet: Storskaliga markförvärv påverkar bönders möjligheter till egen matproduktion i Afrika.