2018-10-11

Voyager 2 på väg ut i interstellära rymden

Gränsen mellan heliosfären och inerstellära mediet.
(Bild: NASA / JPL-Caltech.)

NASA;s obemannade rymdsond Voyager 2 skickades upp i rymden för 41 år sedan, närmare bestämt den 20 augusti 1977. har nu kommit 11 miljarder mil från jorden. Medan det i sig självt är fantastiskt, är det ännu mer fantastiskt att rymdsonden fortfarande skickar tillbaka data, årtionden efter att kommunikationssystemet förväntades lägga av. Voyager 2 mäter kosmiska strålar. En senare tids ökning av antalet upptäckta kosmiska strålar indikerar att rymdfarkosten har nått kanten av heliosfären, gränsen för vår sols vind.
    Det antas att heliosfären blockerar många av dessa strålar från att nå vårt solsystem, men när man kommer närmare kanten och barriären börjar tunna ut, blir fler kosmiska strålar detekterbara. Voyager 2:s ökade mätresultat tyder på att den ligger i närheten av heliopausen och snart kan komma in i det interstellära mediet.
    Under 2012 upplevde Voyager 1 en liknande pik i kosmiska strålar ungefär tre månader innan den passerade heliopausen och blev den första farkosten för att gå ut i interstellärt utrymme.
    NASA: Voyager – Mission Status
    Wikipedia Solvind.
    Wikipedia: Interstellära mediet.
    NASA: Bilden ovan i större format.