2018-11-09

Białowieża Forest – Europas uråldriga förflutna

Omaka par. (Foto: vlod007.)

På gränsen mellan Polen och Vitryssland finns en påminnelse om hur Europa brukade se ut före ankomsten av människan. Białowieża Forest är den största återstående delen av en stor urskog som sträckte sig tusentals kilometer från hörn till hörn på den europeiska slätten.
    Något mycket stort och mycket sällsynt händer fortfarande inom skogen. Inte mycket har förändrats här på tusentals år. Det är fortfarande ett hem för Europas tyngsta landdäggdjur – visenten eller europeiska bison (Bison bonasus).
    Białowieża Forest – Remarkable Remnant of Europe’s Primeval Past.