2018-11-08

Friluftsfrämjandet släpper Skogsmulle-app

Vänder sig till barnens vän i naturen för hjälp – Skogsmulle.

Friluftsfrämjandet har släppt appen Skogsmulle och naturboken. Den riktar sig till barn i åldrarna 4–6 år som är intresserade av att lära sig lite mer om naturen.
    Barn som inte har en naturlig koppling till friluftslivet hittar sällan ut i naturen. Friluftsfrämjandet har därför letat fler vägar att möta dessa barn. Kan mobilen användas till att vilja vara ute i naturen, men med målet att mobilen läggs i fickan?
    “Skogsmulle och naturboken” är en app, som på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare,ska öka kunskapen om "Allemansrätten" hos barn. Appen ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för något annat. Naturen.
    Friluftsfrämjandet: Ny Skogsmulleapp visar barn ut i naturen. Där finns länk till hur appen laddas ner.