2018-11-09

Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin

Lönt med lignin trots elbilarna.

Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin finnas på tankstationerna.
    Forskning.se: Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin.