2019-01-11

Försämrad genetisk mångfald ökar hotet mot den östliga låglandsgorillan

Sammanväxta fingrar och tår.

Den östliga låglandsgorillan har på några generationer förlorat genetisk mångfald och har därmed minskade chanser att klara av framtida miljöförändringar. Detta gör de redan hotade gorillorna ännu mer sårbara.
    Forskning.se: Försämrad genetisk mångfald ökar hotet mot den östliga låglandsgorillan.