2019-01-12

Lärare rustar för flerspråkiga klassrum

Lärares syn på språkets betydelse.

Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7–9. Samtidigt saknar de verkligt stödmaterial för att jobba språkutvecklande med sina elever. Det visar forskning om lärares roll och möjligheter med att öka elevernas NO-kunskaper och samtidigt arbeta språkutvecklande.
    Forskning.se: Lärare rustar för flerspråkiga klassrum.