2021-03-02

Isberg stort som London bryter sig loss från Antarktis

Bild via British Antarctic Survey.
Ett enormt isberg har brutits loss från Antarktis 20 kilometer från en forskningsstation som drivs av British Antarctic Survey (BAS).
    Isberget är cirka 1.270 kvadratkilometer stort och runt 150 meter tjockt – lika stor yta som storstaden London. Det är inte onormalt att delar av Antarktis is lossar då och då, men det är mer sällsynt att sådana enorma isberg gör det.
    British Antarctic Survey: Brunt Ice Shelf in Antarctica calves.
    The Guardian: Iceberg size of Greater London breaks off Antarctica.


Det rörliga kulturarvet behöver mer skydd

Järnvägsmuseets ånglok på Inlandsbanan. Foto: David Larsson/Inlandsbanan.
Industrisamhällets kulturarv behöver ett bättre skydd i lag för att kunna värnas och bevaras, men modern lagstiftning är ofta ett hinder när kulturarvet i form av tåg, båtar och flygplan ska bevaras. Det hävdar Transporthistoriskt Nätverk som nu kräver bättre lagskydd och hänsyn.
    Nättidningen Svensk Historia: Det rörliga kulturarvet behöver mer skydd.
    Motorhistoriska Riksförbundet: Transporthistoriskt Nätverk.


Avlopp från sjukhus gynnar antibiotikaresistenta bakterier

Sjukhusavlopp, som innehåller förhöjda halter av antibiotika, kan snabbt avdöda känsliga bakterier medan de multiresistenta fortsätter att växa, visar forskning från Göteborgs universitet. I sjukhusens avloppssystem kan det därför finnas risk för att av nya former av resistens utvecklas.
    Forskning.se: Avlopp från sjukhus gynnar antibiotikaresistenta bakterier.


Friidrottare hårt drabbade av överbelastningsskador

Sju av tio elitfriidrottare drabbas av en överbelastningsskada under en säsong och flest drabbas i själva uppbyggnadsfasen. I över hälften av fallen leder skadan till mer än fyra veckors rehab vilket i sin tur påverkar deras förmåga att prestera på en hög nivå under säsongen.
    Forskning.se: Friidrottare hårt drabbade av överbelastningsskador.


En trevlig sammanfattning av landningen av Perseverance på Mars


2021-03-01

Ett smältande Arktis

Arktis är ett område lika stort som Afrika, till stor del består av gigantiska ismassor. Men, de ismassorna smälter. De senaste decennierna har havsisen i Arktis krympt märkbart, vilket gör att jorden värms upp allt snabbare – och att haven stiger. Sedan 1979 har havsisen i Arktis blivit hela 44 procent mindre.
    DN: Havsisen i Arktis.
    Polaris: Havsis.
    WWF: Arktis – hotat isparadis.
    SMHI: Skillnader mellan havsisen i Arktis och Antarktis.
    DN: Klimatet just nu.


Konstiga ränder över Ryssland

NASA har upptäckt konstiga ränder i ett visst avsnitt i arktiska Sibirien i en serie satellitbilder. Tagen med Landsat 8-satelliten visar bilderna marken på båda sidor av floden Markha (biflod till Lena) som "krusas" med ränder. Ränderna är mest uttalade på vintern, med den vita snön i kontrast till det mörka mönstret. Men vad är det?
    En möjlig förklaring är skriven i den isiga marken. Denna region på den centrala sibiriska platån är till cirka 90 procent av året täckt av permafrost, enligt NASA, även om det ibland tinar under korta intervaller. Markfläckar som kontinuerligt fryser, tinar och fryser igen har varit kända för bilda konstiga cirkulära eller randiga mönster, rapporterar forskare i en studie som publicerades i tidskriften Science. Effekten uppstår när jord och sten naturligt sorterar sig under frys-tinings-cykeln.
    Live Science: The Arctic Circle: Polar portal to the Arctic.
    Live Science: Mysterious stripes spotted over Russia in satellite images – and NASA is perplexed.
    Science: Self-Organization of Sorted Patterned Ground.


Hundens gener hjälper oss förstå våra folksjukdomar

Foto: Per Ragnarsson.
Hunden är människans bästa vän ur fler bemärkelser. Hundens arvsmassa har nämligen stora likheter med människans dito och att studera sjukdomsgenetik hos hund kan därför ge exakta ledtrådar till orsakerna till motsvarande mänskliga sjukdomar.
    Forskning.se: Hundens gener hjälper oss förstå våra folksjukdomar.


Stadsäldsta Coronavaccinerad – Även doktor & syster stuckna!

Frkn Liljedotter körs hem efter den lyckade ympningen!
Även i Grönköping har vaccinationen mot covid-19 kommit igång. Det var klang & jubel på Hälso- & sjukstugan, när stadens vördade äldsta, frkn Sophie Liljedotter, som den allra första i Grönköping ympades mot den grasserande corona-farsoten med hr apotekare Clossemeyers nyuppfunna vaccin Coromeyer.
    Grönköpings Veckoblad.


Varmaste tältet på jorden

Renskötarna i Nentsien måste flytta sitt tält varannan dag under större delen av året. Varje gång de flyttar måste de packa hela tältet, dra det över tundran på slädar och sätta upp det igen på en fräsch plats, ibland i temperaturer på minus trettio grader. Överlevnad beror på att arbeta tillsammans som ett team.
    Nentser eller juraksamojeder är ett folk med trettio- till fyrtiotusen personer som lever i ryska Nentsien. Gruppen bor längs den arktiska kusten från nordöstra Europa till Tajmyrhalvön men är koncentrerad till Jamalo-Nentsien och Nentsien runt de norra uralbergen.
    The Guardian: A world of fire and ice: life with the Nenets – in pictures.
    Nomads.org: IoNA - The Institute of Nomadic Architecture.