2017-11-23

Gamla djurarter existerar längre

Två miljoner en genomsnittlig ålder.

De arter som är äldre löper mindre risk att dö ut än de arter som funnits kortare tid. Utrotningsrisken för rovdjur som varg, björn och tiger är högst strax efter att arten har bildats.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Gamla djurarter existerar längre.


HLF-genen styr vårt långsiktiga immunförsvar

Blodstamscellerna ger upphov till alla våra blodceller.

En forskargrupp vid Lunds universitet har funnit att när genen HLF – som uttrycks i de ännu omogna blodcellerna – inte stängs ner i rätt tid, så leder det till att vårt långsiktiga immunförsvar inte kan bildas. Detta kan i sin tur vara ett förstadium till leukemi.
    Blodstamscellerna ger upphov till alla våra blodceller. De röda blodkropparna som transporterar syre, blodplättarna som gör att blodet koagulerar och våra immunceller som skyddar oss mot infektioner. Immuncellerna kan i sin tur delas upp i en grupp med mycket kort livslängd som har en naturlig, men ganska ospecifik förmåga att motverka infektioner (myeloida celler). Och en grupp som tvärtom har väldigt långlivade celler (lymfocyter) som specialiserar sig mot särskilda bakterier och virus.
    – Förmågan hos blodstamceller att bilda alla typer av blodceller är en grundläggande egenskap som också utnyttjas i samband med benmärgstransplantation. En ökad förståelse kring dessa processer är viktigt då immunceller hos benmärgstransplanterade patienter återbildas väldigt långsamt, vilket leder till en lång period av immunkänslighet, säger David Bryder som har lett studien.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.


MSB skickar brev om krisberedskap till alla 18-åringar i Sverige

18-årsuppdraget.

Från och med måndag 27 november kommer alla totalförsvarspliktiga 18-åringar i Sverige få ett brev med konkreta tips på hur de kan stärka sin beredskap för samhällskriser. Utskicket görs inom det så kallade 18-årsuppdraget och är ett samarbete mellan MSB, Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.
    Läs mer på MSB: 18-årsuppdraget.


Fler stora jordbävningar under 2018

Forskare tror att antalet kraftiga jordbävningar sannolikt kommer att öka kraftigt nästa år på grund av att jordens rotation under en period kommer att sakta in något.
    Även om sådana fluktuationer i rotationen är små – ändrar dagens längd med en millisekund – kan stora mängder underjordisk energi släppas lös och orsaka kraftiga jordbävningar. Forskare som har studerat större jordbävningar sedan 1900 har identifierat fem perioder då det förekom 25–30 intensiva jordbävningar om året vilket kan jämföras med de cirka 15 jordbävningar om året som skedde under andra perioder. De fem identifierade perioderna ska ha haft som gemensam nämnare att jordens rotation saktade in något.
    Varför dagarnas längd påverkar antalet jordbävningar vet man än så länge inte. Man misstänker dock att det kan ha något att göra med små förändringar som sker i jordens kärna.
    The Guardian: Upsurge in big earthquakes predicted for 2018 as Earth rotation slows.


Översvämningskonferens: så kan betongstäder bli svampstäder

Städer riskerar svämma över - men lösningar finns. En konferens i Lund samlar experter för att diskutera frågan. (Foto: Johanna Sörensen.)

Att komma till rätta med hur städer bör hantera den ökande översvämningsrisken – till följd av ökade havsnivåer och fler hårdgjorda ytor – är en komplex historia. Därför arrangerar vattenforskare en konferens som samlar forskare och andra experter från Sverige och särskilt drabbade länder som Kina, Holland och Bangladesh.
    Världens städer behöver skydda sig mot översvämningar och de skador som kraftigt regn kan orsaka. Men hur?
    Det ska diskuteras på en konferens i Lund, “No More Atlantis”, torsdagen den 23 november och som samlar runt hundra personer från akademi, kommun och försäkringsbolag. Konferensen arrangeras av forskare i teknisk vattenresurslära vid LTH som också presenterar nya forskningsresultat på plats.
    – Översvämmade städer behöver många mediciner för att botas. Lösningarna är därför många och verkar på olika nivåer, säger Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, som arrangerar konferensen tillsammans med doktoranden Jing Li.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.


2017-11-22

Marknadsföring riktad till våra sinnen ökar köplusten i butik

Bäst när fler sinnen stimuleras.

I tider när näthandeln ökar blir marknadsföring som riktar sig mot våra sinnen viktigare. Och det fungerar, visar forskning. Behaglig doft, skön musik och vackra miljöer får kunden att stanna längre i butiken.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Marknadsföring riktad till våra sinnen ökar köplusten i butik.


Nyfödd svart noshörning

En söt liten krabat.

På Taronga Zoo i Sydney föddes den 31 oktober en liten svart noshörning som en del av djurparkens uppfödningsprogram.
    Av spetsnoshörning eller svart noshörning (Diceros bicornis) fanns på 1970-talet upp emot 100-000 spetsnoshörningar i Afrika. I dag, efter hård tjuvjakt, återstår knappt 5.000 och arten är akut hotad.
    Den lilla krabaten är nu inte ensam bebis i djurparken. Tidigare i år föddes nämligen ytterligare en svart noshörning vilket enligt parken visar att uppfödningsprogrammet verkar fungera bra.
    Taronga Western Plains Zoo: Rare black Rhino calf born on Halloween.


Battersea Power Station

Poolen mellan husen. (Foto: Dezeen.)

Omvandlat från ett (nedlagt) 1930-tals kolkraftverk till mittpunkten i ett glänsande nytt strandområde, har Battersea Power Station i London fått en ganska enorm makeover. Kolla in dessa bilder på hur den här “landmärkebyggnaden” ser ut nu och hur den kommer att se ut när den är klar.
    Londonist: In Photos: Battersea Power Station.


J-O Waldner still is strong

Waldner betraktas av vissa som världens genom tiderna bästa bordtennisspelare.

Cháng Qīng Shù – "Det evigt gröna trädet" – vår svenske.bordtennisspelare Jan-Ove “J-O” Waldner, idag 52 år gammal, visar här att takterna fortfarande sitter i.
    Se hela matchen mellan Jan Ove Waldner och tysken Timo Boll: Leipold Super Cup 2017.


Besök från ett annat solsystem

Asteroiden ‘Oumuamua, eller A/2017U1.

Rymdforskare är nu övertygade om att det mystiska cigarrliknande objekt, som den 19 oktober upptäcktes då det rörde sig intill vår sol, verkligen kom från ett annat solsystem. Objektet har fått namnet A/2017U1, eller ‘Oumuamua.
    Objektet är faktiskt den första rymdstenen som har identifierats som bildats vid en annan stjärna. Forskarna tror att objektet kan vara ett av cirka 10.000 andra som lurar i vårt kosmiska grannskap, enligt brittiska tidningen The Guardian.
    Namnet ‘Oumuamua kommer från det hawaiianska ordet för budbärare eller scout.
    The Guardian: Interstellar object confirmed to be from another solar system.
    Populär Astronomi: Interstellär asteroid på besök i solsystemet.