2019-12-14

Forskningsprojektet MOSAiC 2019


MOSAiC är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget Polarstern driva med packisen.
    Projektet, Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC), startade den 20 september 2019. Totalt kommer 600 forskare från 17 länder att delta i expeditionen. Dessa kommer transporteras till och från Polarstern med andra isbrytare.
    Resultaten kommer bidra till ökad förståelse för de regionala och globala konsekvenserna av de pågående klimat- och miljöförändringarna i Arktis. Nordpolen den sista orörda vildmarken som man trodde – men luften där uppe är inte så ren som man kanske kunde tänka sig …
    På projektets hemsida kan man följa forskningsfartyget on-line: MOSAiC.


En grön pakt för Europa

Foto: EU.

Den europeiska gröna given är inriktad på att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050, främja ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och inte lämna någon på efterkälken.
    EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lanserat sin europeiska gröna giv, där lagförslagen avlöser varandra i den färdplan som hon lagt fram för att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent.
    Ett och ett halvt dygn senare, efter många timmars överläggningar, blev det natten till fredagen klart att EU:s stats- och regeringschefer är, med undantag av Polen, överens om att unionen ska vara klimatneutral till 2050.
    Europeiska kommissionen: Den europeiska gröna given.
    Europaparlamentet: En grön pakt för Europa: första reaktionerna från ledamöterna.
    Ursula von der Leyens politiska riktlinjer (pdf).


Hjälpprotein påverkar utvecklingen av Parkinsons


När proteiner i hjärnan bildar fällningar till olösliga aggregat kan sjukdomar som till exempel Alzheimers eller Parkinsons uppstå. En forskargrupp i Göteborg har kommit ett steg närmare till att förstå denna process.
    Forskning.se: Hjälpprotein påverkar utvecklingen av Parkinsons.


Bränsleskatt mot CO2-utsläpp bäst – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd mest


Bränsleskatter verkar vara det mest verksamma styrmedlet för att nå Riksdagens mål om att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Höjda bränsleskatter slår mest mot låginkomsttagare i landsbygd, visar forskning.
    Forskning.se: Bränsleskatt mot CO2-utsläpp bäst – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd mest.


Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner


På Mälardalens högskola arbetar lärare tillsammans med forskare för att ta fram läromedel i matematik som är helt baserat på forskning. Läromedlet ska hjälpa läraren att förstå hur eleverna tänker och kunna agera därefter.
    Forskning.se: Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner.


2019-12-13

Då i vårt mörka hus …

Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Kring jord som soln förgät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Natten var stor och stum, nu hör det svingar
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Se på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia.


En koll på kolet


Kol är en billig energikälla som är ryggraden i många länders elförsörjning. Den stora tillgången kombinerat med lättheten att lagra och transportera har gjort kolet till en av de mest framgångsrika energikällorna vi har.
    Men det är också den enskilt största utsläppskällan av koldioxid i världen.
    En koll på kolet.


Klädernas klimatpåverkan, innovativt tänkande och standarder


Trendkänsliga amerikanska modebibeln Vogue satte Greta Thunberg på omslaget i september, återvunna kläder var förra årets julklapp och modeindustrins jättar deltar på G7-möte och utlovar bättring. 2019 har stora delar av modeindustrin öppnat ögonen och tänker göra något åt sitt stora klimatavtryck. Men vägen framåt är lång och snårig. Magasinet S tar en titt på hur branschen tar sig an frågan cirkulär ekonomi.
    SIS: Klädernas klimatpåverkan, innovativt tänkande och standarder.
    Läs hela Magasinet S.


Manligt könshormon gör att PCOS-symtom förs vidare i generationer


Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har kraftigt ökad risk att diagnostiseras med PCOS i vuxen ålder, visar forskning från Karolinska institutet. Syndromet är förknippat med en rad problem, till exempel infertilitet, psykisk ohälsa och tendens att utveckla typ 2-diabetes. Höga nivåer av manligt könshormon under graviditeten bidrar till att PCOS förs vidare till nästkommande generationer.
    Forskning.se: Manligt könshormon gör att PCOS-symtom förs vidare i generationer.


Kastrering av män byggde på kunskap om kvinnans kropp

Illustration av Henry Vandyke Carter (1831–1897).

För män med prostataproblem var kastrering länge en behandlingsmetod. Men besluten om kastrering i början av 1900 grundade sig i att man trodde att mannens prostata motsvarade kvinnans livmoder. En ny avhandling från Linköpings universitet vänder på föreställningen om mannen som norm i medicinhistorien.
    Forskning.se: Kastrering av män byggde på kunskap om kvinnans kropp.